استرالیا بعنوان یکی از محبوب ترین مقاصد برای مهاجران می باشد. در زیر به ۵ دلیل عمده این محبوبیت نگاه میکنیم: ۱- استاندارد زندگی: استرالیا یک سرزمین چند فرهنگی با مناظر و طبیعت بی نظیر و زیبا، فرصت های شغلی فراوان، کیفیت بالای تحصیل ، مراقبت های بهداشتی و یکی از امن...