ارزیابی رایگان

جدول امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای مهارتی و تخصصی

برای مهاجرت به استرالیا، کسب حداقل ۶۵ امتیاز از جدول امتیازات لازم خواهد بود. این امتیــاز ابزاری است برای اداره مهاجرت استرالیا که واجـــد شرایط بودن یک متقاضـــی برای اخذ ویزای اقامـــت دائــــم استرالیا را تخمین بزند.

نحوه امتیاز بندی برای مهاجرت به استرالیا به شکل زیر می‌باشد :

عناوین توضیحات امتیاز
سن از ۱۸ سال تا ۲۴ سال تمام ۲۵
از ۲۵ سال تا ۳۲ سال تمام ۳۰
از ۳۳ سال تا ۳۹ سال تمام ۲۵
از ۴۰ سال تا ۴۴ سال تمام ۱۵
مدرک تحصیلی دکتری ۲۰
فوق لیسانس و یا لیسانس ۱۵
فوق دیپلم و یا معادل آن ۱۰
نمره‌ی زبان در آیلتس و یا معادل آن در آزمونهای دیگر* نمره‌ی ۸ در هر چهار مهارت ۲۰
نمره‌ی ۷ در هر چهار مهارت ۱۰
نمره‌ی ۶ در هر چهار مهارت ۰
سابقه کار در استرالیا ۸ سال سابقه کار مرتبط ۲۰
۵ سال سابقه کار مرتبط ۱۵
۳ سال سابقه کار مرتبط ۱۰
۱ سال سابقه کار مرتبط ۵
سوابق تحصیل در استرالیا تحصیل در استرالیا ۵
تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا ۵
تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری رشته‌های حرفه‌ای ۵
گذراندن سال حرفه‌ای در استرالیا ۵
سابقه کار خارج استرالیا (ایران) ۸ سال سابقه کار مرتبط ۱۵
۵ سال سابقه کار مرتبط ۱۰
۳ سال سابقه کار مرتبط ۵
امتیاز اسپانسری اسپانسر ایالتی(ویزای ۱۹۰) ۵
اسپانسر فامیلی و یا ایالتی مناطق کم جمعیت ۱۰
سایر امتیازها امتیاز همسر ۵

نکته ۱ : چهار مهارت آیلتس منظور  speaking – writing – reading – listening  می‌باشد که باید نمره ی ۶ یا ۷ یا ۸ ارائه شود.

نکته ۲ : جدول امتیاز بندی معادل نمرات آیلتس در سایر آزمونهای زبان :

نوع آزمون IELTS TOEFL PTE CAE OET
مهارت Reading ۶ ۱۳ ۵۰ ۱۶۹ B
مهارت Speaking ۶ ۱۸ ۵۰ ۱۶۹ B
مهارت Listening ۶ ۱۲ ۵۰ ۱۶۹ B
مهارت  Writing ۶ ۲۱ ۵۰ ۱۶۹ B
مهارت Reading ۷ ۲۴ ۶۵ ۱۸۵ B
مهارت Speaking ۷ ۲۳ ۶۵ ۱۸۵ B
مهارت Listening ۷ ۲۴ ۶۵ ۱۸۵ B
مهارت  Writing ۷ ۲۷ ۶۵ ۱۸۵ B
مهارت Reading ۸ ۲۹ ۷۹ ۲۰۰ A
مهارت Speaking ۸ ۲۶ ۷۹ ۲۰۰ A
مهارت Listening ۸ ۲۸ ۷۹ ۲۰۰ A
مهارت  Writing ۸ ۳۰ ۷۹ ۲۰۰ A