ویزای کاری و تجاری

اقدام از طریق سرمایه گذاری مسیر و راهکاری آسان جهت اخذ اقامت استرالیا برای آن دسته از صاحبان مشاغل، کارآفرینان و تاجرانی است که کسب و کار آنها موفق و پر رونق بوده و یا در زمینه مدیریت اجرایی در سطوح عالی دارای سوابق درخشانی می باشند و اولویت آنها همواره سهولت و سرعت انجام امور می باشد. در روش سرمایه گذاری متقاضی و افراد وابسته پس از طی مراحلی، نائل به دریافت ویزای اقامت استرالیا خواهند شد، که بسته به کلاس ویزا، اقامت می تواند دائم یا موقتِ قابل تبدیل به دائم باشد.

ویزای ۴۰۵

ویزای اقامت موقت با ساب‌کلاس ۴۰۵ برای افراد بازنشسته‌ی سرمایه‌داری است که می‌خواهند دوران بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.

– شرایط کلی ویزا:

– متقاضی باید بیشتر از ۵۵ سال سن داشته باشد

– هیچ فرد وابسته درجه یک به جز همسر نداشته باشد

– شرایط مالی در نظر گرفته شده را داشته باشد

– بتواند یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و قابل توجه در استرالیا انجام دهد

ویزای ۸۸۸

ویزای ساب‌کلاس ۸۸۸ یک ویزای اقامت دائم و مرحله‌ی دوم از ویزای اقامت موقت با ساب‌کلاس ۱۸۸ است. متقاضی قبل از درخواست برای دریافت این ویزا و اقامت دائم، باید شرایط مورد نیاز ویزای اقامت موقت با ساب‌کلاس ۱۸۸ را فراهم کرده باشد. اگر متقاضی قبلاً از طریق ویزای اقامت موقت ۱۸۸ به استرالیا مهاجرت کرده‌است، قبل از تشکیل پرونده برای دریافت اقامت دائم می‌بایستی مدارکی ارائه کند که نشان دهد،‌ایالت و یا منطقه‌ی اسپانسر‌کننده از حمایت خود از متقاضی کنار نکشیده‌ است.

ویزای ۱۸۸

این ویزا به متقاضی این اجازه را می‌دهد که به مدت ۴ سال بعد از صدور ویزا در استرالیا زندگی کنند که قابلیت افزودن دو سال دیگر به این مدت نیز وجود دارد. هدف دولت استرالیا از ارائه‌ی این ویزا، جذب مدیران و سرمایه‌گذاران موفق جهت بهبود و رونق وضعیت اقتصادی این کشور است. متقاضی به منظور دریافت این ویزا می‌تواند از طریق یکی از ۵ زیرشاخه‌ی زیر اقدام کند:

– نوآوری تجاری:

برای افراد با مهارت در کسب و کار که می‌خواهند یک تجارت جدید در استرالیا راه‌اندازی کنند یا یک تجارت موجود در استرالیا را مدیریت کنند و توسعه دهند. متقاضیان ابتدا باید توسط یک ایالت یا منطقه‌ای از استرالیا اسپانسر شوند و حداقل ۶۵ امتیاز بر طبق جدول امتیازبندی دریافت کنند.

– سرمایه‌گذاری:

برای افرادی که می‌خواهند یک سرمایه‌ گذاری مشخص حداقل ۱٫۵ میلیون دلار در یکی از ایالت‌های استرالیا داشته‌باشند و به کسب و کار و سرمایه‌گذاری خود در خاک استرالیا ادامه دهند. متقاضیان ابتدا باید توسط یک ایالت یا منطقه‌ای از استرالیا اسپانسر شوند و حداقل ۶۵ امتیاز بر طبق جدول امتیازبندی دریافت کنند.

– سرمایه‌گذاری خاص:

برای افرادی که می‌خواهند یک سرمایه‌ گذاری مشخص حداقل ۵ میلیون دلار در یکی از ایالت‌های استرالیا داشته‌باشند و به کسب و کار و سرمایه‌گذاری خود در خاک استرالیا ادامه دهند. متقاضیان ابتدا باید توسط یک ایالت یا منطقه‌ای از استرالیا و یا سازمان AUSTRADE به نیابت از دولت استرالیا اسپانسر شوند.

– سرمایه‌گذاری پریمیوم:

برای افرادی که می‌خواهند یک سرمایه‌ گذاری مشخص حداقل ۱۵ میلیون دلار در یکی از ایالت‌های استرالیا داشته‌باشند و به کسب و کار و سرمایه‌گذاری خود در خاک استرالیا ادامه دهند. متقاضیان ابتدا باید توسط یک ایالت یا منطقه‌ای از استرالیا و یا سازمان AUSTRADE به نیابت از دولت استرالیا اسپانسر شوند.

– کارآفرینی:

برای افرادی که از طرف یک شخص ثالث، بودجه‌ای به مبلغ حداقل ۲۰۰ هزار دلار استرالیا به منظور تجاری‌سازی یک محصول یا خدماتی در استرالیا و یا توسعه‌دادن یک کسب و کار موجود در استرالیا، دریافت کرده‌اند. متقاضیان ابتدا باید توسط یک ایالت یا منطقه‌ای از استرالیا اسپانسر شوند.

دریافت ویزای موقت ۱۸۸، اولین شرط لازم برای دریافت اقامت دائم از طریق ویزای ۸۸۸ است. هزینه‌ی این ویزا با توجه به زیرشاخه‌ی انتخابی از ۳۶۰۰ دلار تا ۸۴۰۰ دلار استرالیا متفاوت خواهد بود.

ویزای ۱۳۲

ویزای استعداد کسب‌ و کار با ساب‌کلاس ۱۳۲، یک ویزای اقامت دائم است و به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که از طرف یکی از ایالت‌های استرالیا تحت حمایت اسپانسری قرار بگیرند. این ویزا در دو زیرشاحه قابل ارائه است.

– سرمایه‌ی کارآفرینی

– سابقه‌ی کسب و کار قابل توجه