ویزای همسر

ویزای ازدواج استرالیا برای افرادی است که همسرشان شهروند مقیم استرالیا و دارای اقامت دائم این کشور است و قصد مهاجرت به استرالیا از این طریق دارند. شرایط اداره‌ی مهاجرت برای دریافت این ویزا ایجاب می‌کند که متقاضی باید به صورت قانونی با فرد مقیم استرالیا ازدواج کرده باشد و مدارک قانونی ازدواج ارائه کنند یا بتوانند به اداره‌ی مهاجرت ثابت کنند که در ۱۲ ماه پیش از تشکیل پرونده، زندگی مشترک داشته‌اند. معمولاً در این حالت، متقاضی باید مدارک متعددی دال بر زندگی مشترک دو نفر ارائه کند تا بتواند شرایط دریافت این ویزا را داشته باشد. افرادی که بعد از دریافت ویزای ازدواج وارد استرالیا می‌شوند می‌توانند از اکثر امکانات یک شهروند استرالیا بهره‌مند شوند و بدون هیچ شرایطی به صورت تمام‌ وفت کار کنند. این ویزا قابلیت تبدیل به ویزای اقامت دائم را خواهد داشت اگر متقاضی بتوانند بعد از ۲ سال از دریافت ویزای ازدواج، مدارکی به بازرس اداره‌ی مهاجرت نشان دهد که زندگی مشترک داشته‌اند و شرایط دریافت اقامت دائم را دارد.

ویزای نامزدی استرالیا مخصوص افرادی است که نامزد آن‌ها شهروند مقیم استرالیا و دارای اقامت دائم این کشور است. این ویزا به مدت ۹ ماه اعتبار خواهد داشت و می‌بایست در طول این ۹ ماه،‌ ازدواج رسمی صورت گیرد در غیر این صورت ویزای فرد باطل گردیده و می‌بایست به کشور خود بازگردد.

ویزای ۳۰۹

ویزای ساب‌کلاس ۳۰۹ یک ویزای موقت دو ساله و اولین مرحله برای دریافت ویزای اقامت دائم با ساب‌کلاس ۱۰۰ است. این ویزا مختص افرادی است که همسر آن‌ها شهروند استرالیا با اقامت دائم این کشور یا در شرایط خاص شهروند نیوزیلند ساکن استرالیا می‌باشد. متقاضی برای درخواست این ویزا می‌بایست خارج از استرالیا باشد.

این ویزا به متقاضی اجازه می‌دهد که:

– وارد خاک استرالیا شود و تا زمانی که نتیجه‌ی ویزای اقامت دائم اعلام نشده‌است در این کشور زندگی کند

– به صورت تمام وقت در این کشور کار کند

– در این کشور بدون دریافت بودجه‌های دولتی تحصیل کند

– از بیمه‌ی خدمات درمانی و مدیکر استرالیا استفاده کند

ویزای ۱۰۰

ویزای ساب‌کلاس ۱۰۰ یک ویزای اقامت دائم است که بعد از گذشت ۲ سال از صدور ویزای ۳۰۹ با توجه به مدارکی که متقاضی دال بر زندگی مشترک در طول این ۲۴ ماه ارائه می‌کند، صادر می‌گردد. متقاضی پس از دریافت این ویزا می‌تواند:

– به صورت دائم در استرالیا زندگی کند

– به صورت تمام وقت بدون هیچ قید و شرط کار کند

– از طریق بودجه‌ی دولتی، تحصیل کند

– بعد از اخذ شرایط لازم، برای شهروندی استرالیا اقدام کند

– اسپانسر اقوام درجه‌ی یک خود شود

– از حق بیمه‌ی خدمات درمانی و مدیکر استرالیا استفاده کند

ویزای ۸۲۰

تمام شرایط ویزای ۸۲۰ مانند ویزای ۳۰۹ است با این تفاوت که متقاضی می‌بایست از طریق ویزاهای دیگر وارد خاک استرالیا شده باشد تا بتواند از طریق این ویزا اقدام نماید. بعد از دریافت این ویزا و گذشته دو سال می‌تواند برای دریافت ویزای اقامت دائم ۸۰۱ اقدام کند.

این ویزا به متقاضی اجازه می‌دهد که:

– وارد خاک استرالیا شود و تا زمانی که نتیجه‌ی ویزای اقامت دائم اعلام نشده‌است در این کشور زندگی کند

– به صورت تمام وقت در این کشور کار کند

– در این کشور بدون دریافت بودجه‌های دولتی تحصیل کند

– از بیمه‌ی خدمات درمانی و مدیکر استرالیا استفاده کند

ویزای ۸۰۱

ویزای ساب‌کلاس ۸۰۱ یک ویزای اقامت دائم است که بعد از گذشت ۲ سال از صدور ویزای ۸۲۰ با توجه به مدارکی که متقاضی دال بر زندگی مشترک در طول این ۲۴ ماه ارائه می‌کند، صادر می‌گردد. متقاضی پس از دریافت این ویزا می‌تواند:

– به صورت دائم در استرالیا زندگی کند

– به صورت تمام وقت بدون هیچ قید و شرط کار کند

– از طریق بودجه‌ی دولتی، تحصیل کند

– بعد از اخذ شرایط لازم، برای شهروندی استرالیا اقدام کند

– اسپانسر اقوام درجه‌ی یک خود شود

– از حق بیمه‌ی خدمات درمانی و مدیکر استرالیا استفاده کند